GårdYes Caraff

Hem

KÖPVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

GårdYes - bifirma till Caraff Skeppsudden AB nedan kallad GårdYes, reserverar sig för tryckfel, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Om du är under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd att beställa hos oss. Alla försök till bedrägerier polisanmäls. GårdYes förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

GårdYes förbehåller sig rätten att ändra villkoren om skäl för detta föreligger. Om villkoren är ändrade efter din order är det villkoren som är publicerade vid tillfället för din orderläggning som gäller genom hela köp- och returprocessen.

Kundservice

Vi är ett kundvänligt företag och är mycket måna att om du ska vara nöjd och känna dig trygg med att handla hos oss. Kontakta oss så hjälper dig med eventuella frågor som berör vårt utbud eller ditt köp hos oss, inga extra avgifter debiteras vid eventuell telefonkontakt. Om något problem skulle uppstå i samband med ditt köp kommer vi alltid försöka lösa det tillsammans med dig på bästa sätt.

Priser och betalning

Alla varor i GårdYes sortiment är angivna inklusive moms (25%) och vi förbehåller oss rätten till prisändringar och reserverar oss för eventuella feltryck och slutförsäljning. Frakt tillkommer på delar av sortimentet. Reapriser gäller så långt lagret räcker. GårdYes äger rätt att ändra priser på hemsida utan föregående avisering. Vid uppenbara felaktigheter såsom förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i orderbekräftelsen eller fakturan, äger GårdYes rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny orderbekräftelse skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. Varan förblir GårdYes egendom tills full likvid erhållits.

Personuppgifter

GårdYes är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och för att att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. Personuppgifterna tex. namn, postadress,e-post, telefonnr, du lämnar till oss används för att vi ska kunna ge dig en fullgod service och fullgöra vår del av avtalet. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, meddela order- eller leveransstatus. Personuppgifter kan registreras som kundnummer av GårdYes.
Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet och garanterar, i enlighet med Personuppgiftslagen GDPR, de av dig lämnade uppgifterna kommer endast att användas inom GårdYes. GårdYes lämnar inte ut personuppgifter till någon tredje part för marknadssyfte.
Data som lämnas ut till tredje part används endast för att fullfölja GårdYes åtagande mot dig som kund. GårdYes kan lämna ut data till underleverantör i samband med leverans (tex din adress som är nödvändig till vår leverantör och speditör för att kunna leverara din order).

Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden men bara om du godkänner det.
Du har rätt att genom en skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. Du har även rätt att begära så att dina uppgifter blir raderade ur vår databas. Kontakta oss: gardyes@caraff.se .

Säkra betalningar via SSL

Du kan se den totala summan du ska betala, inklusive frakt och moms, i kassan innan du bekräftar din beställning. Du kan betala med kontokort, de kort som du kan använda är VISA, MasterCard och American Express eller genom Paypal konto.Vi använder Paypal för att hantera kortbetalningar, direktbetalningar. Alla kort- och banktransaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs. de är mycket säkra. GårdYes förbehåller sig rätten att kontrollera kortägarens adress, kortets giltighet. GårdYes förbehåller sig rätten att neka köp. Mer information om hur du gör ditt köp

Swish

Med appen Swish och Mobilt BankID installerat på din mobil eller läsplatta kan du betala dina varor hos GårdYes genom att skicka totalsumman till vårt Swishnr: 123- 2328805.
Betalningen godkänner du med hjälp av Mobilt BankID, lika enkelt och säkert som i internetbanken och mobilbanken.
På meddelanderaden i din Swish-app anger du ditt order-/fakturanummer som du får av oss. Du måste då göra din beställning via mail gardyes@caraff.se. Betalningen ska vara GårdYes tillhanda senast inom 24 timmar, i annat fall annulleras din beställning. För att återaktivera en annullerad order måste kunden mejla oss gardyes@caraff.se med begäran om återaktivering samt ange kundnr eller ordernr.

Scanna QR-koden -
Antingen trycker du på kamera-ikonen på startsidan i appen, eller så trycker du på ”Betala” och sveper ner samma ikon. Håll telefonen framför QR-koden och se till att den syns i fönstret. Du kan också spara ner QR-koden som bild och hämta i kamerarullen. Därefter godkänner du betalningen med Mobilt BankID, precis som vanligt. Meddela oss din leveransadress.

 

Lokala skatter och avgifter

GårdYes är ett svenskt varumärke. Kunder som beställer Produkter från länder utanför Sverige i vår online shop kan också vara skyldiga att betala tullavgifter lokala skatter etc. Dessa avgifter är inte inkluderade i priserna och alla tillkommande avgifter ska betalas av Kunden till tullen eller motsvarande myndighet i det land dit Produkten/Produkterna slutligen levereras. Dessa avgifter står du som köpare själv för eller den person som betalar för gjord order i GårdYes online shop.


Länkar till andra websidor

GårdYes innehåller länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden. Du måste komma ihåg att läsa och förstå även den websidan's privacy policy. Vi har inget ansvar för hur användning av dina personuppgifter kan komma att användas av andra websidor.

Se köpvillkor för Carita K design Collection

Sekretess & Cookies

GårdYes använder cookies endast för besöksstatistik. Information om cookies Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till på sidan och ges möjlighet att vägra sådan användning. På GårdYes använder vi cookies enbart i syfte att föra statistik över hur många besökare webbsidan har. Hur fungerar cookies? Cookies är textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. De talar om vad du gör när du besöker webbplatsen. Filerna är små och alla webbläsare (t ex Firefox, Chrome, Safari och Internet Explorer) tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Man riskerar alltså inte att minnet blir fullt p g a cookies. Cookies kan inte innehålla virus och är enkla att radera. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen kan begränsas.

Sekretess angående personuppgifter

När du handlar på GårdYes uppger du information som namn, adress, e-postadress och telefonnummer, och i samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet och garanterar, i enlighet med Personuppgiftslagen GDPR, att dina kunduppgifter endast används av GårdYes. Vi lämnat inte ut uppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss på gardyes@caraff.se

Force majeure

GårdYes ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrar, försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta Avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller allvarliga olyckshändelser samt fel eller försening i samband med leveranser från underleverantörer som orsakats av sådana omständigheter (“Force Majeure”). När GårdYes önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska GårdYes meddela Kunden detta utan oskäligt dröjsmål.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska ska äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol eller i domstol i det land där Kunden har sin hemvist

 

Kontakt information:
Caraff Skeppsudden AB GårdYes
Ralf och Carita Holmberg
Högmarsövägen 41
SE 760 19 Furusund, SWEDEN
gardyes@caraff.se


 

© Copyright Caraff Skeppsudden AB GårdYes 2024 | All rights reserved

| Högmarsövägen 41 | SE-760 19 Furusund | Säte: Stockholm Sweden
+46 708552212 | +46 708767666 |